...u tlu je početak, u tlu je kraj, i sve između toga!!!

AKADEMIK FERDO BAŠIĆ

  • Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
  • Inozemni član Akademije znanosti i umjetnosti Bosne i Hercegovine
  • Redoviti član Akademije poljoprivrednih znanosti
  • Prof. emeritus Sveučilišta u Zagrebu, Agronomski fakultet  

Misao vodilja: Kao baština i Dar Stvoritelja /Prirode, tlo je temelj opstanka, jamstvo održivog gospodarskog razvoja i napretka Hrvata na svojim povijesnim prostorima. U znak zahvalnosti prema Darivatelju/Prirodi održivo gospodarenje i zaštitu tla treba utkati u svijest i prihvatiti kao povijesnu obvezu aktualnog pred proteklim i dolazećim naraštajima.

Visitors Count

Nadahnuće u cjeloživotnom radu:

Hrvatski narod u pravom smislu riječi „živi od zemlje“, na svom dijelu pedosfere zasnovao je on svoj život u prošlosti, a izgrađivat će ga i u budućnosti. Tla Hrvatske najveće su blago hrvatskog naroda; nepresušivi su izvor njegovih snaga i temelj hrvatske domovine… poznavati ih znači poznavati temelje na kojima Hrvatska počiva.

(Akademik  M. Gračanin 1942.)

Copyright: krizevci.info

Počasni građanin grada Križevaca

Počasnim građaninom proglašen je akademik Ferdo Bašić, redoviti sveučilišni profesor i član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti uz 50 godina djelovanja u znanosti, visokoškolskom obrazovanju, javnom djelovanju te za zasluge u javnom promicanju ugleda i slave grada Križevaca.
23 Travanj 2021

Krizevci.Info

Zadnji nastup na dalekovidnici
HTV -  Hrvatska za 5: Ljubav, plodnost i mirisi zemlje i prirode

BILANCA CJELOŽIVOTNOG RADA 1971-2021.

 Unoseći ozračje ekipnog duha u cijeli 49 godišnji rad, surađivao je s praktički svim srodnim znanstveno nastavnim i znanstvenim ustanovama na području Hrvatske, ali i na zahtjevnim međunarodnim i globalnim projektima. Bilanca cjeloživotnog rada prikazana je u tablici. Ekipni rad trajno je prihvatio radeći kao student na praksi u MaxPlanck institutu u Njemačkoj. Iskustva i način upravljanja višečlanom ekipom u istraživačkom radu koristi i nesebično prenosi u formiranje ekipe Zavoda za opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta u Zagrebu, u kojemu je i najduže djelovao.

Objektivna raščlamba rezultata prikazanih u tablici, a napose usporedba s aktualnim stanjem nije moguća ako se gube iz vida uvjeti u kojima se taj rad odvijao i činjenice: 

·     razdoblje do 1994. godine, više od polovice karijere je „predračunalno“ razdoblje, u kojemu su ozračje i uvjeti za rad u svakom pogledu bili neusporedivo drugačiji, za razliku od „računalnog  razdoblja“, u kojemu je djelovao 22, od ukupno 45 godina aktivnog znanstvenog rada. 
·        dio radova, kao što su tiskani materijali i rukopisi proistekli iz projekta Opća pedološka karta Hrvatske 1: 50 000 – OPK, prema onodobnim zakonima imao je oznaku Službena tajna – povjerljivo, i strogo nadzirano korištenje, bez mogućnosti čak i pokazivanja strancima. Ti radovi nisu nikada službeno kategorizirani. Stoga smo u ovom prikazu tiskane radove iz projekta OPK 1:50 000 označili kao nekategorizirane, a rukopise izdvojili među „ostalo“, premda je u njih uložen golem trud, rad i vrijeme, a stečena iskustva i poznavanje hrvatske pedosfere jedinsvena su, više su nego dragocjena škola! 
·        karijera mu je obilježena onodobno neupitnim zahtjevom suradnje s privredom, kao nekovrsni dokaz primjenjivosti i dokazivanja znanosti u praksi. Zbog toga popis sadrži tako brojne stručne reference, koje po suvremenim kriterijima ostaju bez ikakvog vrednovanja, premda su svi ti radovi obavljeni znanstveno provjerenim metodama i praktično primijenjeni. 
·        s obzirom da je posljednji izbor u redovitog profesora u trajnom zvanju izvršen prije primjene standardnih, danas uobičajenih podataka o broju i kategoriji objavljenih radova kao minimalnih kriterija za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, najveći dio istraživačkog i publicističkog djelovanja nije nikada bio motiviran „stjecanjem bodova“. Imajući sve u vidu, bez osnova je pojednostavljena, inače uobičajena usporedba s mlađim znanstvenicima, koji su se razvijali i napredovali – upisivali magisterije i stjecali doktorska zvanja pod uvjetima bitno drugačijim od onodobno važećih.
          Finally, the following table shows the balance of the total activity. It should be noted that in the analysis of the presented results should be taken into account the fact that the period to 1994. Menas more than a half of period of this analyze was "pre-computer" period, in which all operating conditions in all aspects  was completelly different; to all data coming slowly, statistical analysis were carried out manually, as opposed to "computer period" in which he worked 22, of total 45  years of acitive work. Furthermore, some papers, like manuscripts and written materialsfrom the project Croatian General Soil Map 1: 50,000 – OPK, according of low in former Yugoslavia had marked as (military) secret and strictly controlled use. These works have never categorized; not scientific nor professional. It was scientific project, which does not resulted byscientific references! Therefore, we have those papers that are printed categorized separate as printed editions of Cro GSM.    

Su-autori radova iz prethodnog popisa su 263 znanstvenika i stručnjaka iz praktički svih znanstveno-nastavnih i znanstvenih ustanova s područja poljoprivrede i šumarstva Hrvatske i 116 inozemnih znanstvenika iz 38 država sa svih kontinenata; Australija; Afrika; (Etiopija. Južna Afrika, Kenija, Namibija, Tanzanija), Azija; (Filipini, Kina, Japan, Laos, Malezija), Južna Amerika (Argentina, Brazil, Čile, Peru), Europa; (Austrija, Belgija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cipar, Crna Gora, Češka Republika, Danska, Francuska, Grčka, Italija, Litva, Mađarska, Nizozemska, Njemačka, Rumunjska, Slovenija, Škotska, Švicarska, Ukrajina, Ujedinjeno Kraljevstvo), i Sjeverna Amerika (Kanada, SAD). 

Team work and management of multi-member team in the research work he met as a student to practice at the Max Planck Institute in Germany. His career in Croatia started at the team on a project of General Soil Map of Croatia, lessons learned applied in the formation of the team in education and scientific activities of Department of General Agronomy of Faculty of Agriculture University of Zagreb. In 46 years of career he has worked with practically all the related scientific and educational and scientific institutions in Croatia, but also demanding, international and global projects. The balance of this work is shown in the table below. In addition to scientific and professional work presentation included and part of public appearances in the stands, the media - television and radio, and a considerable part is missing from the display because it is about NIJ guides systematic records.The co-authors of papers from the previous list are from 37 countries from all continents; Australia; Africa; (Ethiopia, Kenya, Namibia, South Africa, Tanzania), Asia; (China, the Philippines, Laos, Malaysia), South America (Argentina, Brasilia, Chile, Peru), Europe; (Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cyprus, Montenegro, Czech Republic, Denmark, France, Greece, Hungary, Italy, Hungary, Lituania, Netherlands, Germany, Romania, Scotland, Slovenia, Switzerland, Ukraine, United Kingdom) and North America (Canada, USA)                                                                     

KRIŽEVCI, 27.9.2020.